من قصابم، پول گوشت ندارم !!

7,028

دردل قصاب ها از بالا رفتن قیمت گوشت.... (باز انتشار شده، کاری از سایت mamardom.ir )

رایان مدیا
رایان مدیا 781 دنبال کننده
امیر مدرسی نیا

امیر مدرسی نیا

2 ماه پیش
تا ۱۴۰۰ وضع همینه.خودکرده را تدبیر نیست!! نتیجه اقتصاد برجامی!!!! خدایا خودت رحم بفرما.