دکتر جیم تاکر: «آشفتگی جنسیتی» و زندگی گذشته

32
دکتر جیم تاکر, رئیس کنونی بخش مطالعات ادراکی دانشگاه ویرجینیا, در این ویدئو درباره ی کودکانی می گوید که زندگی قبلی خود را در قالب جنسیتی متفاوت با جنسیت فعلی خود به یاد می آورند, و عده ای از این کودکان رفتارهایی مغایر با جنسیت فعلی خود بروز می دهند و می توان گفت دچار «آشگفتگی جنسیتی» (gender dysphoria) هستند. گاهی این رفتارها تا بزرگسالی ادامه پیدا می کند و گاهی هم با بزرگ تر شدن همراه با خاطرات زندگی قبلی محو می شوند.
near-death 43 دنبال کننده
pixel