تصاویر و نوحه قدیمی از عزاداری مردم راین

909

این نوحه اولین بار توسط مرحوم محمدمهدی علامه خوانده شده و بعدها مداحان راین نیز در ایام محرم آن را می خواندند.

۲ هفته پیش
راین
راین 3 دنبال کننده