فیلم آزمون نرم افزار درس مهندسی نرم افزار

41
با سلام و احترام فیلم آزمون مهندسی نرم افزار از درس زیبای مهندسی نرم افزار را د این لینک مشاهده میکنید احتمال بسیار بسار قوی در سال 1400 مورخ 1400.05.06 این موضوع مطرح گردد . با امید موفقیت
pixel