PGW2015:تریلر جدید از Ratchet . Clank

356

برای دیدن توضیحات بازی به لینک زیر مراجعه فرمایید http://companyxt.ir/index.php?newsid=1592(توجه اعداد را انگلیسی وارد کنید)

ایکس تی لند
ایکس تی لند 253 دنبال کننده