پشت صحنه برنامه گفت‌وگوی اقتصادی |۹۸,۵.۵| بخش اول

36

پشت صحنه برنامه گفت‌وگوی اقتصادی با موضوع انتظارات سرمایه‌گذاران از بورس، در گفت و گو با : دکتر فرزین آقا بزرگی(کارشناس بازار سرمایه پول و بورس)، مهندس بهنام بهزادفر(مدیر آموزش و فرهنگسازی شرکت اطلاع رسانی و خدمات سازمان بورس)، دکتر مهدی محمودیان(کارشناس بازار سرمایه و عضو دپارتمان بازار سرمایه در یکی از پژوهشکده های اقتصادی کشور)