کنترل ذهنی پهپادها

4
انسان ها می توانند با کمک رایانه و فکر خود و تلفیق این دو در جهان پیرامون خود کاوش نمایند. بشر می تواند با بهره گیری از عامل BCI-brain-computer interface مبتنی بر SSVEP ، یک پهپاد را در فضای سه بعدی-3D هدایت و کنترل نمایند. بر پایه آزمایش های متعدد انجام شده، هواپیماهای بدون سرنشین از طریق یک جریان ویدئویی نصب شده بر روی پرنده و انتقال از طریق حسگرها به مغز کاربر و بازخوردهای ایجاد شده یک وسیله بدون سرنشین هوایی را آزادانه در هوا و به صورت سه بعدی کنترل نمایند.www.pahpad.com
pahpad_com 46 دنبال کننده
pixel