رادیو مهرآوا: دکلمه شعر زیبای حیف

390

شاعر: گل رخسار صفی آرا؛ اجرا: مرجان بابامحمدی؛ ادیت: زانیار غلامی؛ کاری از رادیو مهرآوا؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava

pixel