بدون توقف (قسمت دوازدهم) | گفتگوی حسن رحیم پور ازغدی با تعدادی از فعالان رسانه ه

303

گفتگوی توحید عزیزی، الیاس قنبری، علیرضا سمیعی، میکاییل دیانی و محمدرضا وحیدزاده با استاد حسن رحیم پور ازغدی در برنامه بدون توقف دربارۀ انسدادسیاسی ،حجاب اجباری، عدالت قضایی، رضاخان و... بدون توقف (قسمت دوازدهم)

IranFilm
IranFilm 4.4 هزار دنبال کننده