چه کسی روی تلفن است؟ Vovan و Lexus، پیشگامان سیاسی

114

با توجه به نظرسنجی های نظرسنجی در سراسر جهان، بسیاری از مردم به سیاستمداران به عنوان دست اندرکاران فکر می کنند و به دنبال مقبولیت بیشتری نسبت به تصویر شما در عموم هستند و زندگی می کنند، به طوری که قوانین به آنها در خصوص آنها اعمال نمی شود. چنین ریاکاری ممکن است ناراحت کننده باشد، اما آیا به نظر می رسد که کمی دروغ می گوید؟ برای بحث در مورد این، اوکسانا به هم پیوسته است. من در حال حاضر با آلکسی استولاروف و ولادیمیر کوزنسوف پیوسته ام که بهتر است به عنوان پیشگامان سیاسی روسیه، لکسوس و وووان شناخته شود.Judging f

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده