روایت ورشکستگی صنعتی ترین شهر امریکا

99

مستند "تباهی در موتورسیتی" با نگاهی جستجوگر در پی مطرح کردن وقایعی است که رسانه های غربی آگاهانه از پرداختن به آن امتناع می کنند. در این زمینه می توان به دیترویت در آمریکا اشاره کرد، شهری صنعتی که جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفر داشته ولی در حال حاضر کمتر از ۸۰۰ هزار نفر در آن زندگی می کنند. در سینمامارکت تماشا کنید.