معرفی خدمات شرکت ایرسا

48
در این ویدئو با خدمات شرکت ایرسا فعال در زمینه اینترنت اشیا (iot) در مرکز نوآوری آما آشنا می شویم.
pixel