کارآفرینی در مشاغل خانگی

489

آقای فلاحی توانسته با راه اندازی کارگاه تولیدی، از چوب لوازم زیبایی بسازد و در کنارآن برای خیلی ها هم اشتغالزایی کند.