استفاده از واقعیت مجازی برای کمک به کودکان اتیسم

81

نرم افزار واقعیت مجازی شرکت Floreo به کودکان اتیسم کمک می کند تا توانایی ها و تعاملات خود را بهبود دهند. هدست واقعیت مجازی و این برنامه به کودکان کمک می کند ذهن خود را متمرکز کنند و پیشرفت های چشمگیری در حافظه و سایر قابلیت های تعاملی خود داشته باشند. نتایج استفاده از واقعیت مجازی برای کودکان اتیسم حیرت آور بوده است exos.ir