علم مورد نیاز برای راه اندازی فروشگاه دیجیتالی

65

عادل طالبی کارشناس استراتژیک کسب و کارهای دیجیتالی در برنامه راهش اینه از کسب و کارهای دیجیتالی می گوید برنامه راهش اینه روز های فرد ساعت 16.ویدئو های بیشتر در سایت tv7.ir