قسمت 76 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

1,292

آتش سوزی سینما رکس در معمای شاه ؛ در این قسمت مخاطبان شاهد استعفای جمشید آموزگار از نخست وزیری و انتصاب شریف امامی به جای وی خواهند بود. انتصاب تیمسار مقدم به ریاست ساواک نیز دیگر ماجرای محوری این قسمت است که حاکی از آرایش نیروی جدید پهلوی در مقابل رخدادهای منتهی به انقلاب است. آتش سوزی سینمارکس در تابستان سال 57 نیز اتفاق دیگر این قسمت از معمای شاه است. 3046