دوره 8 ماهه آنلاین مکالمه زبان انگلیسی / جلسه 1، بخش 1 - احوالپرسی

804

بنام خدا ● دوره 8 ماهه آنلاین مکالمه زبان انگلیسی / جلسه 1، بخش 1 - احوالپرسی ● مدرس: استاد رمضانی ● برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام دوره ی اول 8 ماهه مکالمه انگلیسی میتونید به لینک یا کانال زیر مراجعه کنید. (مهلت ثبت نام این دوره: تا 14 بهمن 97) ● http://babaabdad.ir/?page_id=5131 ● babaenglishtuts@

babaabdad.ir
babaabdad.ir 18 دنبال کننده