برترین سدان! نگاهی گذرا به Kia Cadenza مدل 2020

373

برترین سدان! نگاهی گذرا به Kia Cadenza مدل 2020 -- نگاهی به طراحی داخلی، خارجی و دینامیک رانندگی محصول جدید کیا -- کانال ما https://t.me/camrang

کمرنگ 909 دنبال کننده
pixel