ترورهای مجاهدین خلق در سال 60

185
شهادت 15 وزیر و 15 نماینده مجلس و رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس دستگاه قضائی کشور توسط منافقین در سال 1360
soada.ir 96 دنبال کننده

شبانکارگان

1 سال پیش
عالی واقعا
pixel