وضعیت مناسب ذخیره آب در سدهای استان خراسان شمالی

611

شبکه خبر- 16 فروردین 98- 10:00 | به برکت بارندگی های روزهای اخیر منابع آب در خراسان شمالی احیا شده و سدهای استان در وضعیت مناسبی از لحاظ ذخیره آبی قرار گرفته اند.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده