دفن زباله در کوه های کامفیروز

605

منطقه کامفیروز استان فارس با داشتن ۴۰ روستا فاقد سایت دفن زباله است.

سفیر مردم
سفیر مردم 1 دنبال کننده