میزان صادرات ایران به کشور افغانستان بیشتر از کل صادرات به اروپا!

211

حمایت از تولید چگونه میسر می شود؟! تأمین مواد اولیه صنایع تولیدی با کشت فراسرزمینی

انصار كلیپ
انصار كلیپ 1.5 هزار دنبال کننده