خبر داغ داغ از حرم آمده

181

خبر داغ داغ از حرم آمده.... مدیحه سرایی ذاکر اهل البیت سید مجید بنی فاطمه.... جشن میلاد امام رضا علیه السلام در صحن جامع رضوی