نوحه ی کجاست مادر من تا که اشک غم بارد

5,731

فغان و آه از این کوفیان بی ایمان//زدند تیر به چشم من ای مسلمانان//کجاست مادر من تا که اشک غم بارَد؟//حسین کجاست تا که این تیر را بُرون آرَد؟ // چو نیست دست مرا, در بدن هواداران//کِشم به زانوی خودچوب تیر را الآن// فغان و آه که پوشید چشم حق بینم// دگر جمال حسین علی نمی بینم// عزاداری هیات زنجیرزنان محله چالکا در حسینیه محله درویش با مداحی آقای حسین آرمودیان