کشاورزی دقیق از پهپادها تا ربات های برداشت محصول

9
پهپادها و ربات های زمینی لذت کشاورزی را از بین می برند یا فرصت های شغلی را ؟ / جایگاه کشاورزی دقیق در آینده ی زنجیره غذایی کره زمین فناوری، انقلابی در کشاورزی ایجاد کرده است. جمعیت کره زمین تا سال 2050 به 10 میلیارد نفر خواهد رسید، لذا نیاز بشر به مواد غذایی افزایش خواهد داشت، تا آنجا که تولید به رشد دوبرابری بسیار جدی خواهد بود. https://www.pahpad.com/u/16H
pahpad_com 46 دنبال کننده
pixel