ربات توانبخشی اندام فوقانی

50
این ربات که توسط کمپانی آمریکایی Harmony Bionics ساخته شده، در واقع یک اسکلت خارجی رباتیک نیم تنه بالایی است که در حالت نشسته استفاده می‌شود.
pixel