قسمتی از ویدئوی مشاوره کانون علمی نخبگان شریف که توسط استاد سیاح ارائه شده است

285
در این ویدئوی آموزشی قسمتی از ویدئوی مشاوره کانون علمی نخبگان شریف که در آن کلیه مواردی که برای یک دانش اموز کنکوری لازم است فرابگیرد تا گامهای محکم و هدف مندی به سوی موفقیت بردارد توسط استاد سیاح از با بیانی سلیس و روان به گونه ای ارائه شده است که با رعایت این موارد دانش آموز با یک برنامه مدون و صحیح به طور پیوسته و موثر در جهت نیل به خواسته های خود گام بر می دارد نخبگان شریف برای تمام دانش آموزان سراسر کشور مشاوره آنلاین ارائه می دهد برای اطلاع از این برنامه که برای اولین بار در کشور ارائه شده است با شمار
pixel