انجام تست کرونا در مرکز بهداشت شمال تهران

1,002
وزارت بهداشت سامانه ای طراحی کرده که می توانید به صورت رایگان تست آنلاین کرونا را انجام دهید ، این سامانه به شما کمک می کند تا مراجعه غیرضروری به بیمارستان ها نداشته باشید و در صورت تشدید علائم می توانید به نزدیک ترین مرکز بهداشتی مراجعه کنید.
pixel