ماهی کفال دم‌مربّعی: Ellochelon vaigiensis

110
ماهی کفال دم مربّعی (نام علمی: Ellochelon vaigiensis)، از کفال‌ماهیان آب‌های خلیج فارس و دریای عمان است. این ماهی بصورت گله‌ای زندگی می‌کند و ارزش صید تجاری دارد و میزان ذخیرهء جهانی آن هم کمترین نگرانی زیست‌محیطی را دارد. توان ورود به آب‌های شیرین را دارد. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Ellochelon-vaigiensis.html
pixel