اینجا استان کرمان - بافت - بزنجان - درخت چنار 2000 ساله . شهریور 98

419
اینجا #استان_کرمان - #بافت - #بزنجان - #درخت #چنار 2000 ساله . شهریور 98 #kerman #کرمان #baft #bezenjan #هخا #هخامنش #هخامنش_کرمان #هخامنش_سعیدی #هخامنش_شکست_ناپذیر #hakha #hakhamanesh_saeidi #hakhamanesh #hakhamanesh_kerman #hakhamaneshs #mustseekerman #mustseeiran #hamgardi #iran_nama #shotonnokia #همگردی
pixel