ژورنال کلاب سلامت، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت (11 اردیبهشت 1400)

4
سومین ژورنال کلاب مرکز تحقیقات عدالت در سلامت با محوریت مقاله ی Assessing the efficiency of Iran health system in making progress towards universal health coverage: a comparative panel data analysis با ارائه دکتر حانیه سادات سجادی (نویسنده مقاله) و تسهیلگری جناب آقای دکتر علیرضا اولیایی منش (رئیس مرکز) مورخ 11 اردیبهشت ماه 1400 برای آشنایی با فعالیت ها، اعضا و اطلاعات بیشتر به سایت مرکز تحقیقات عدالت در سلامت به آدرسwww.herc-tums.ir مراجعه فرمائید.
pixel