کاترپیلار/ کنترل کامل لودر زیرزمینی از اطاق فرماندهی

353

با کنترل کامل دستگاه از راه دور و یا از داخل اطاق فرماندهی و حذف اپراتور دستگاه، این امکان برای شما به وجود می آید که ایمنی اپراتور در معادن زیرزمینی (یکی از بزرگ ترین مشکلات معادن زیرزمینی می باشد) و بهره وری از دستگاه را افزایش دهید.