شکستن رکورد سقوط آزاد با پرش از 38 کیلومتری سطح زمین

877
برای مشاهده ی ویدیو های مشابه بیشتر کانال را دنبال کنید
pixel