پروژه تخمین حالت و ژست بدن و شناسایی موقعیت اعضای بدن به زبان فارسی

115

این پروژه قادر است که حالت و ژست بدن انسان را تشخیص داده و موقعیت قرارگیری 8 قسمت از اعضای بدن را شناسایی کند. این اعضا شامل سر، گردن، کتف، مچ، قفسه سینه، ران و قوزک پا می‌باشد. سپس بعد از تشخیص موقعیت اعضای بدن، آن‌ها را با یک خط به یکدیگر متصل می‌کند و نام هر عضو را به زبان فارسی بالای آن نمایش می‌دهد. در این پروژه از زبان پایتون و کتابخانه OpenCV استفاده شده است. می توانید این پروژه را از shop.ali110co.ir دریافت نمایید. امیدواریم از دریافت این پروژه لذت ببرید. پایگاه تخصصی پیشرفت @ali110co_ir

pixel