انتقادات صریح و تند رحیم پور ازغدی از حسن روحانی

800

آقای روحانی! رئیس جمهوری اسلامی دوگانه و متناقض با مردم حرف نمی زند و، وعده دروغ نمی دهد اگر می خواهی لیبرال باشی، لیبرال باش. اگر می خواهی انقلابی باشی، انقلابی باش. نمی شود نیمی لیبرال و نیمی انقلابی باشید شما ۲.۵ سال قبل، هسته ای را بستی و بتن ریختی و گفتی تحریم ها تمام و مشکل بانکی حل شد اما دو هفته قبل گفتی دلار را کیسه کیسه می آورریم. آن موقع دروغ گفتی یا الآن؟

roshangari@
roshangari@ 1.3 هزار دنبال کننده