داستان یک بازی ساز: گیب نیوئل

848

در جدیدترین داستان بازی ساز به سراغ گیب نیوئل، سازنده بازی هالف لایف و موسس پلتفرم فروش بازی های ویدیویی استیم رفته ایم تا از تاثیرات و زندگی این بازیساز تاثیرگذار بگوییم.

pixel