دستور if در اکسل 2016

565

در این ویدئو دستور if آموزش داده می شود. مدرس دوره های هوش تجاری - هانی زمانی http://telegram.me/learn_bi

hanizamani
hanizamani 12 دنبال کننده