دکتر سیمین وحیدی جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

2,404

ویکلینیک پلتفرم ارائه و تسهیل خدمات سلامت و درمان و فالوآپ سیستماتیک بیمار بر اساس پرونده تخصصی بیمار و ارائه دهنده سرویس های نوبت دهی اینترنتی و ارتباط پزشک و بیمار www.vclinic.io

pixel