دکتر سیمین وحیدی جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

2,985
ویکلینیک پلتفرم ارائه و تسهیل خدمات سلامت و درمان و فالوآپ سیستماتیک بیمار بر اساس پرونده تخصصی بیمار و ارائه دهنده سرویس های نوبت دهی اینترنتی و ارتباط پزشک و بیمارwww.vclinic.io
pixel