کلاغ و جمع آوری ته سیگار

838
تبریز امروز
تبریز امروز 56 دنبال‌ کننده

تبریز امروز: در پاریس چندین کلاغ وظیفه تمیز نگه داشتن محوطه پارک از ته سیگارها را عهده دار شده اند. این کلاغ آموزش دیده و در مقابل هر ته سیگار که در طرف می اندازند، پاداش خود را همان لحظه دریافت می کنند. به غیر از تمیز شدن محوطه پارک ، این موضوع به عنوان آموزش عمومی برای مردم نیز در نظر گرفته می شود. رجوع شود به www.Tabriz-Emrooz.ir