دومین روز جشنواره فرهنگی هنری روستا و عشایر گلستان در روستای مرزبن

195
اولین جشنواره فرهنگی هنری بهار روستا و عشایر استان گلستان با حضور پرشور اقوام مختلف استان گلستان در شهرستان آزادشهر - روستای سرسبز مرزبن ، دیار مهربانی برگزار شد --- این جشنواره با حضور اقوام مختلف در 29 خرداد 98 به مدت 3 روز از ساعت 5 عصر الی 11 در روستای مرزبن شهرستان آزادشهر برگزار میگردد. پایگاه اینترنتی روستای مرزبن دیار مهربانی www.marzbon.ir
pixel