گفتگو با مارک فتز، ریاست انجمن جهانی اسپرانتو

117

گفتگوی رادیوی بین الملل چین (به اسپرانتو: Ĉina Radio Internacia) به زبان اسپرانتو با پروفسور مارک فتز (Mark Fettes)، ریاست انجمن جهانی اسپرانتو، پیرامون آینده جنبش اسپرانتو.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده