پشت صحنه رادیو رشدینو قسمت 30 ام

344

امیرحسین ثقه الاسلامی در این قسمت از رادیو در مورد تحریم های اپل و راه های دور زدن آن صحبت می کند

رشدینو
رشدینو 182 دنبال کننده