بانجی اجکشن در فان پارک فارِس

2,467

آیا دوست دارید به سراغ سبک جدیدی از ورزش بروید که به خاطر لذت زیادی که از آن می برید اصلا احساس خستگی نداشته باشید؟ هرچه ورزش جذاب قبل از این دیده اید را فراموش کنید و آماده آشنایی با ورزش بسیار جدید و هیجان انگیز بانجی اجکشن باشید.