أنین الدار | حوزة آل محمد | السید هانی الوداعی

82
الرادود : #سید_هانی_الوداعی الشاعر : أ. #عباس_فرحان لیلة ثانی استشهاد الإمام الصادق ع 1440 هـ مأتم كرباباد الشرقی
تیغ و ترمه
%80
کارگردان: کیومرث پوراحمد مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
تیغ و ترمه
pixel