جشنواره بین الملی صخره نوردی بیستون

399
این ویدیو توسط موسسه رسانی اُساج در پاییز 1397 در استان کرمانشاه شهرستان بیستون ضبط شده است. جهت سفارش اثر مشابه به سایت ما به نشانی www.osaj.ir مراجعه نماید.
pixel