شتاب، علوم تجربی نهم، حل تست، آموزش مفهوم و رابطه

830

در این ویدیو ابتدا مفهوم و رابطه شتاب آموزش داده می شود و پس از آن تستی پیرامون شتاب حل خواهد شد Instagram:AminFerdowsara