داغترین‌ها: #فاطمیه

تالار شیخ بهایی دکتر فریبرز شریفیان جزی نخبه سال 94

317
تقدیر از دکتر فریبرز شریفیان جزی به عنوان رتبه اول کارشناسی ارشد مهندسی مواد سال 1390، ثبت اختراع، مولف کتاب و چندین مقاله
pixel