ساخت پره توربین های گازی برای نخستین بار در کشور

40

شبکه خبر- 6 فروردین 99 - 15:00| پره توربین های گازی نیروگاه قم برای نخستین بار در کشور ا مشارکت گروه مپنا ساخته شد .

پایشگری 1.4 هزار دنبال کننده
pixel