آزمایش دمای تعادل

2,169

آزمایش دمای تعادل کلاس هفتم برای جشنواره خوارزمی امیدوارم که این آزمایش مورد استفاده شما قرار گیرد با تشکر فراوان جابر کاظمی دبیر علوم تجربی آبادان

جابر کاظمی
جابر کاظمی 140 دنبال کننده