ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آغازی بر پایان رژیم پهلوی

536
ایرنا 5.8 هزار دنبال‌ کننده
از قیام خونین پانزده خرداد همواره به عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر یاد می شود نقطه عطفی که تاریخ بعد از خود را ساخت
ایرنا 5.8 هزار دنبال کننده
pixel